Zelfstandige burgers

<< terug naar tijdvak 4

PowerPoint presentatie over de opkomst van de zelfstandige burgers tijdens de late Middeleeuwen. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

stadsrechten burgerij keuren schout schepenen waag burgemeester vroedschap raadhuis

Volg ons and like ons: