Woonplaats en werkplaats

<< terug naar tijdvak 4

PowerPoint presentatie over de heropleving van de handel tussen 1000 en 1500 n.C. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

drieslagstelsel ontginnen urbanisatie verstedelijking vraag en aanbod bank gilde ambacht stapelplaats

Volg ons and like ons: