Van soberheid naar luxe

<< terug naar tijdvak 10

Powerpoint presentatie over de veranderingen binnen onze samenleving na de Tweede Wereldoorlog. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. In deze presentatie wordt doormiddel van het harmoniemodel en Europese samenwerking de komst van de consumptiemaatschappij uitgelegd.

Van soberheid naar luxe

Beneluxconsumptiemaatschappij EEG EGKS Europese Unieharmoniemodelverzorgingsstaat
Volg ons and like ons: