Uitleg ID-kaart Griekse Goden

<< terug naar tijdvak 2

PowerPoint presentatie/uitleg bij de opdracht ‘ID-kaart Griekse Goden’. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Voor een nadere uitleg zie Identiteitskaart-Griekse-goden

Volg ons and like ons: