De wereld verandert

De wereld verandert

Opdracht over de verschillen van voor en na de industriële revolutie aan de hand van twee afbeeldingen. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Opdracht De wereld verandert

afbeelding dorp 1
afbeelding dorp 2

industriële revolutieindustrialisatieagrarisch-urbane samenlevingurbanisatieenclosure

Volg ons and like ons:

De Industriële Revolutie

<< terug naar tijdvak 8

PowerPoint presentatie over de industriële revolutie tijdens de 19de eeuw. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie geeft uitleg over het ontstaan, de oorzaken en gevolgen van de industriële revolutie.

De Industriële Revolutie

industrialisatie industriële samenleving industriële revolutie landbouwrevolutie landbouwstedelijke samenleving stoommachine spinning jenny textielnijverheid productie grondstoffen transport revolutie urbanisatie

Volg ons and like ons: