De wereld verandert

De wereld verandert

Opdracht over de verschillen van voor en na de industriële revolutie aan de hand van twee afbeeldingen. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Opdracht De wereld verandert

afbeelding dorp 1
afbeelding dorp 2

industriële revolutieindustrialisatieagrarisch-urbane samenlevingurbanisatieenclosure

Volg ons and like ons: