Vakinformatie

Actueel


De Maartaanvulling!

De Maartaanvulling is binnen! Deze mededeling is zoals gewoonlijk een aanvulling op de Septembermededeling voor de eindexamens 2017.Ga naar www.examenblad.nl en bekijk alle inhoudelijke informatie die bij de publicatie van deze Maartaanvulling is toegevoegd. Alles wat hierin blauw is gemarkeerd is toegevoegd en/of gewijzigd.De Maartaanvulling   

0 comments

Leerlijn geschiedenis Primair Onderwijs


De leerlijnen van geschiedenis in het primair onderwijs zijn hetzelfde bij alle niveau’s aangezien het niveau nog bepaalt moet worden. Hierbij richt het zich op de basis van de tien tijdvakken aan de hand van drie kerndoelen die hieronder staan beschreven.

Kenmerkende aspecten


De tien tijdvakken van het geschiedenisonderwijs in Nederland bestaan uit 49 kenmerkende aspecten. Elk tijdvak heeft een aantal kenmerkende aspecten die de leerlingen aan het eind van elke tijdvak moeten weten. Daarbij is wel een verschil in niveau aangebracht binnen de kenmerkende aspecten over wat de leerlingen moeten weten.

Ga naar onderstaande link om de kenmerkende aspecten in te zien.

Kenmerkende aspecten

Veelgestelde vragen


Histoschool heeft een pagina met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over diverse onderwerpen zoals examenvragen. Ga naar onderstaande link om antwoord te vinden op jou vraag.

Veelgestelde vragen

Tijdschriften


Historia

Tijdschrift over vele diverse onderwerpen uit de geschiedenis. Vaak in korte bondige stukken geschreven met pakkende titels. Leest dan ook makkelijk weg en behandeld vele onderwerpen. Echter zijn de onderwerpen nooit heel erg uitgebreid en is de historische diepgang dan ook wat beperkt. Voor iedereen die geschiedenis gewoon leuk vind en het leuk vind om daarover soms iets te lezen is dit tijdschrift zeker een aanrader!

https://historianet.nl/

Geschiedenis Magazine

Tijdschrift met zowel korte als uitgebreidere onderwerpen uit de geschiedenis.

Methodes

Binnen het geschiedenisonderwijs zijn diverse lesmethodes die gebruikt kunnen worden. Klik op onderstaande link om hier meer informatie over te vinden.

Methodes

Boeken over geschiedenis in het onderwijs

Links


www.examenblad.nl
Officiële website over de centrale examens. Hier kun je alle informatie vinden over het huidigen examenjaar met actuele mededelingen, voorschriften, examenrooster etc.
www.entoen.nu
Online geschiedenismagazine met vele leuke artikelen, foto’s en video’s.
www.historiek.net
Website bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.