Over ons

Disclaimer      Privacy Beleid


Histoschool is een nieuwe site die recent is opgestart. Histoschool is een site speciaal ingericht voor het geschiedenisonderwijs. De site biedt een grote variatie aan allerlei materialen die te gebruiken zijn bij het vak geschiedenis in het basis- en voortgezet onderwijs. De site bevat diverse lesmateriaal en oefenmateriaal zoals powerpoints, opdrachten, videoclips en quizzen. Al het materiaal is geordend op de tien tijdvakken van het geschiedenisonderwijs en is vrij toegankelijk voor iedereen om te gebruiken in de geschiedenisles.

Histoschool heeft als doel de docent te ondersteunen binnen het onderwijs. Onze site is dan ook voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe didactische materialen en het verkennen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van ICT.

Histoschool staat altijd open voor samenwerking met derden. U kunt daarvoor dan ook gerust contact met ons opnemen via onze contactpagina. Ook staan wij open voor het vermelden van activiteiten en het plaatsen van gerelateerde advertenties.

 

Disclaimer


Histoschool publiceert ter informatie en gebruik in het geschiedenisonderwijs teksten, afbeeldingen en andere materialen aan voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Histoschool behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Histoschool spant zich in om de inhoud van www.histoschool.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.histoschool.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Histoschool. Voor op www.histoschool.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Histoschool nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Histoschool. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Histoschool, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy Beleid


Histoschool respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat alle gegevens die gebruikers van Histoschool zouden kunnen achterlaten vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden niet gebruikt om door te verkopen aan derden. De gegevens die Histoschool verzamelt, zoals mailadressen, worden alleen door ons gebruikt en niet verkocht of doorgespeeld aan derden.

We maken gebruik van onder andere google-technologie (zoals het tonen van zoekresultaten, het tonen van reclames en het bijhouden van bezoekersinformatie) om de site te optimaliseren. De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Histoschool heeft geen invloed op bepaalde cookies die in uw browser worden bewaard. U kunt cookies altijd in uw webbrower uitschakelen. Indien u, om wat voor reden dan ook, uw gegevens die u bij een eerder bezoek hebt achtergelaten (denk aan een mailwisseling met de redactie) wilt laten verwijderen, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is opgesteld in januari 2016