Tijdvak 8

tijdvak 8

Tijd van Burgers en Stoommachines


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van burgers en stoommachines gaat over de periode van de 1800 tot aan 1900.