Tijdvak 7

tijdvak 7

Tijd van Pruiken en Revoluties


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van  pruiken en revoluties gaat over de periode van de 1700 tot aan 1800.