Tijdvak 6

tijdvak 6

Tijd van Regenten en Vorsten


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van regenten en vorsten gaat over de periode van de 1600 tot aan 1700.