Tijdvak 5

tijdvak 5

Tijd van Ontdekkers en Hervormers


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van ontdekkers en hervormers gaat over de periode van de 1500 tot aan 1600.

 

Powerpoints


De Europese expansie
Renaissance
De Reformatie
De Nederlandse opstandLesmateriaal


Combineren met beelden
Leuke opdracht van Ronald Becx over de Nederlandse opstand.
Puzzel-Reformatie
Opdracht De VOC in de Gouden Eeuw + bijlage
Vragen bij film 'Luther'
Driehoekshandel
Driedelige lessenserie over de driehoekshandel.
Kwartetspel ontdekkers en hervormers (voorbeeld)
De Engelse Zeeoorlogen
Korte invulopdracht over den Engelse zeeoorlogen. Extra uitleg


 

Luther en de hervorming