Tijdvak 4

tijdvak 4

Tijd van Steden en Staten


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van steden en staten gaat over de periode van de 1.000 tot aan 1500.

 

Lesmateriaal


Woordzoeker Steden en staten
Uitleg opdracht Middeleeuwse stad
Leuke groepsopdracht waarbij leerlingen een middeleeuwse stad verkennen.

Opdracht 1 + bijlage
Opdracht 2 + bijlage
Opdracht 3 + bijlage
Opdracht 4 + bijlage

Kwartetspel steden en staten
Groei van de steden
Opdracht waarbij leerlingen kaartjes in de juiste volgorde moeten leggen met betrekking tot de groei van de steden.
Werkblad De Hanze
Kastelen WerkbladExtra uitleg


De zwarte dood