Tijdvak 2

tijdvak 2

Tijd van Grieken en Romeinen


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van Grieken en Romeinen gaat over de periode van de 3.000 v.C. tot 500 n.C.