Tijdvak 10

tijdvak 10

Tijd van Televisie en Computers


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van televisie en computers gaat over de periode van de 1950 tot aan 2000.

 

Lesmateriaal


Begrippen Koude Oorlog
Leuke opdracht waarbij leerlingen de begrippen over de Koude oorlog beter leren kennen en begrijpen.
Opkomst politieke partijen
Groepsopdracht waarbij leerlingen doormiddel van vier historische figuren de opkomst van politieke partijen leren herkennen.
Rollenspel diplomatie
Leerlingen voeren een diplomatiek rollenspel uit over de aanpak van Irak ten tijde van Saddam Hoessein.

HisQuiz;

HisQuiz spelregels
HisQuiz bronnen vragen
HisQuiz Achterkant HisQuiz
HisQuiz jokerkaart
HisQuiz quiz vragen
HisQuiz teken vragen
HisQuiz verboden woord

Jaartallen opdracht + antwoorden
Woordzoeker de Koude OorlogExtra uitleg


 

De Televisie