Tijdvak 1

tijdvak jagers en verzamelaars

Tijd van Jagers en Verzamelaars


geschiedenis lesmateriaal per tijdvak

Het tijdvak van jagers en verzamelaars gaat over de periode van de prehistorie tot aan 3.000 v.c.