De opkomst van het Christendom

<< terug naar tijdvak 2

PowerPoint presentatie over de opkomst van het Christendom tijdens de Romeinse tijd. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

messias diaspora martelaar

Volg ons and like ons: