De macht van de koningen

<< terug naar tijdvak 4

PowerPoint presentaties over de macht van de koningen tijdens de Middeleeuwen. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie geeft uitleg over de strijd die tijdens de Middeleeuwen ontstond tussen kerk en staat over wie de meeste macht kreeg.

centralisatie investituur nationalisme derde stand bede Staten-Generaal

Volg ons and like ons: