De wereld verandert

De wereld verandert

Opdracht over de verschillen van voor en na de industriële revolutie aan de hand van twee afbeeldingen. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Opdracht De wereld verandert

afbeelding dorp 1
afbeelding dorp 2

industriële revolutieindustrialisatieagrarisch-urbane samenlevingurbanisatieenclosure

Volg ons and like ons:

Europa na Napoleon

<< terug naar tijdvak 8

PowerPoint presentatie over het Europa dat ontstond nadat Napoleon definitief was verslagen. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Europa na Napoleon

nationalisme veelvolkerenstaat Congres van Wenen Frans-Duitse oorlog Napoleon

Volg ons and like ons:

Europese Wereldrijken

<< terug naar tijdvak 8

PowerPoint presentatie over de opkomst van de Europese wereldrijken in de 19de eeuw. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie gaat in op de oorzaken voor het ontstaan van wereldrijken zoals die van Engeland.

Europese wereldrijken

modern imperialisme ideologisch the white man´s burden kolonialisme protectoraat Fashoda-incident conferentie van Berlijn

Volg ons and like ons:

De Sociale kwestie

<< terug naar tijdvak 8

PowerPoint presentatie over de opkomst van de sociale kwestie in de 19de eeuw. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie geeft uitleg over de werk- en leefomstandigheden van arbeiders uit de 19de eeuw en hoe deze langzamerhand veranderden.

Sociale kwestie

sociale kwestie vakbonden sociale wetten kerkelijke armenzorg kinderwetje van Houten arbeidswet ongevallenwet woningwet

Volg ons and like ons:

De Industriële Revolutie

<< terug naar tijdvak 8

PowerPoint presentatie over de industriële revolutie tijdens de 19de eeuw. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie geeft uitleg over het ontstaan, de oorzaken en gevolgen van de industriële revolutie.

De Industriële Revolutie

industrialisatie industriële samenleving industriële revolutie landbouwrevolutie landbouwstedelijke samenleving stoommachine spinning jenny textielnijverheid productie grondstoffen transport revolutie urbanisatie

Volg ons and like ons:

Uitleg kwartetspel

<< terug naar tijdvak 1

Uitleg kwartetspel

Omschrijving

Om de leerlingen enigzins op weg te helpen zijn hieronder meerdere voorbeelden gegeven van dit kwartetspel uit meerdere tijdvakken. Deze kunnen aan de leerlingen uitgedeeld worden als voorbeeld voor hun eigen kwartetspel. Als tweede pagina is ook een blanco kwartet gemaakt die je kunt gebruiken als je de leerlingen alleen de informatie wilt laten opzoeken en je minder tijd hebt om aan de opdracht besteden. Deze blanco kwartetten hoeven slechts alleen meervoudig uitgeprint te worden en aan de leerlingen uitgedeeld te worden. Vervolgens kunnen de leerlingen zonder computer meteen aan de slag met informatie verzamelen uit hun boek en de kwartetten uitknippen waarna ze alleen nog een afbeelding bij elk kwartet moeten plakken of tekenen.

Voorbeelden

Voorbeeld kwartet Oude Egypte

Voorbeeld kwartet de Grieken

Voorbeeld kwartet de Romeinen

Voorbeeld kwartet monniken en ridders

Voorbeeld kwartet steden en staten

Voorbeeld kwartet ontdekkers en hervormers

Voorbeeld kwartet regenten en vorsten

Voorbeeld kwartet wereldoorlogen

Volg ons and like ons: