Van soberheid naar luxe

<< terug naar tijdvak 10

Powerpoint presentatie over de veranderingen binnen onze samenleving na de Tweede Wereldoorlog. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. In deze presentatie wordt doormiddel van het harmoniemodel en Europese samenwerking de komst van de consumptiemaatschappij uitgelegd.

Van soberheid naar luxe

Beneluxconsumptiemaatschappij EEG EGKS Europese Unieharmoniemodelverzorgingsstaat
Volg ons and like ons:

Begrippen tekenen Koude Oorlog

Begrippen tekenen Koude Oorlog

Begrippen Tekenen van de Koude Oorlog. Maak groepjes van 4 leerlingen en geef elke leerling een blanco A4tje. Elke groep krijgt onderstaande werkblad met begrippen of 1 begrip die zij zonder het gebruik van letters moeten tekenen.

Begrippen Koude Oorlog

Koude OorlogDominotheorieBerlijnse MuurMarshallplanAtoombomIJzeren GordijnWereldmachtInvloedsfeerKapitalismeCommunismeBlokkade van BerlijnBRDDDRNAVOWarschaupactSovjet-UnieContainmentpolitiekDe vier bezettingzones

Volg ons and like ons:

Provobeweging

<< terug naar tijdvak 10

PowerPoint presentatie over de opkomst van de Provobeweging in Nederland. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak
geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Provobeweging

Jongerencultuur klootjesvolk het lieverdje provo´s witte plannen democratisering autoriteit

Volg ons and like ons:

Derde wereld: verschil tussen Noord en Zuid

<< terug naar tijdvak 10

PowerPoint presentatie over de verdeling qua rijkdom in de Wereld tussen het Noorden en het Zuiden. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak
geschiedenis in het voortgezet onderwijs. In deze presentatie wordt uitgelegd wat in het kort de oorzaken zijn voor dit verschil in rijk en arm oftwel waarom wij in Nederland erg rijk zijn en de landen in Afrika erg arm zijn.

Derde wereld: verschil tussen Noord en Zuid

Consumptiemaatschappij ontwikkelingslanden corrupt Derde wereld

Volg ons and like ons:

Herstel van Europa

<< terug naar tijdvak 10

PowerPoint presentatie over de verschillende organisaties die ontstonden binnen Europa na de Tweede Wereldoorlog. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. In deze presentaties worden organisaties als de Benelux en de Economische gemeenschap van Kolen en Staal(EGKS) toegelicht wat leidde tot het herstel van Europa.

Herstel van Europa

Benelux gemeenschappelijke markt EGKS EEG Europese Unie raad van Europa Europese hof voor de rechten van de mens

Volg ons and like ons:

Dekolonisatie

<< terug naar tijdvak 10

PowerPoint presentatie over de dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie geeft aan de hand van voorbeelden antwoord op de vraag waarom de periode van dekolonisatie ontstond.

Dekolonisatie

dekolonisatie nationalisme inheems politionele actie Vietnam-oorlog dominotheorie

Volg ons and like ons:

De atoombom

<< terug naar tijdvak 10

Een korte PowerPoint presentatie over de atoombom. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie is bedoelt om leerlingen een beeld te geven bij massavernietigingswapens en wat voor impact deze wapens kunnen hebben.

Atoombom

atoombom massavernietigingswapens atoomproef

Volg ons and like ons:

De Cubacrisis

<< terug naar tijdvak 10

PowerPoint presentatie over de Cubacrisis in oktober 1962. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie geeft uitleg over waardoor deze crisis ontstond, wat de reactie van Amerika was en de achterliggende gedachten was bij deze crisis.

De Cubacrisis

Cubacrisis blokkade

Volg ons and like ons:

Verliezers en overwinnaars

<< terug naar tijdvak 10

PowerPoint presentatie over de landen die als overwinnaars of verliezers uit de Tweede Wereldoorlog kwamen. Te gebruiken als lesmateriaal bij het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Deze presentatie geeft een kort overzicht van de overwinnaars en verliezers en de nieuwe tegenstellingen die vervolgens ontstonden tussen de grootste overwinnaars, namelijk Amerika en Rusland.

Verliezers en overwinnaars

satellietstaten kapitalisme communisme democratie vrijemarkteconomie planeconomie eenpartijenstelsel

Volg ons and like ons: